Adatvédelmi tájékoztató a NATéR regisztrációval kapcsolatosan

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. §-ában meghatározott, regisztárcióhoz kötött szolgáltatások csak akkor érhetőek el, ha az Üzemeltetési Szabályzat III. pontjában foglaltak szerinti regisztrációs folyamat sikeresen lezárult.

Az MBFSZ a regisztráció érdekében előterjesztett kérelmekben szereplő személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy a Rendeletben meghatározott feladatait teljesíteni tudja, a jogosultságok fennállását vizsgálhassa és a nyilvántartást vezethesse.

Az adatkezelés jogalapja az MBFSZ jogi kötelezettségének teljesítése.

A kérelmekbe csak a tárgyában eljáró szervezeti egység munkatársai és az MBFSZ érintett vezetői tekinthetnek be.

Sikeres regisztráció esetén a személyes adatokat az MBFSZ a Rendeletben meghatározott ideig, a jogosultság megszűnését követő 1 évig kezeli. Amennyiben a regisztrációs folyamatot a felhasználó megkezdi, de azt bármely okból nem fejezi be, a személyes adatok a regisztrációs kérelem elutasításáról szóló döntés megküldésével egyidejűleg, de legkésőbb a sikertelen regisztrációs folyamat megkezdésétől számított 30 nap elteltével a rendszerből törlésre kerülnek.

Az adatkezelés részletes szabályairól az mbfsz.gov.hu honlapon az „Adatvédelmi Tájékoztató” menüpontban tájékozódhat.

magyar