Gyakran ismételt kérdések - GYIK

Mely civil szervezetek regisztrálhatnak?

9. § (1) A NATéR rendelet 9.§ 2 bekezdés 22. pontja kimondja, hogy a NATéR szolgáltatásaihoz a NATéR-ben történő előzetes regisztrációt követően közvetlen hozzáférés illeti meg

„ a civil szervezetek országos, regionális, megyei szinten létrehozott egyeztető fórumának tagjait”.

A civil szervezetnek kell igazolnia a Regisztrációs lap megküldése során csatolt dokumentummal, hogy mely országos, regionális, megyei szintű egyeztető fórum tagja.

 

Beküldhető-e postai úton a Regisztrációs Lap?

Abban az esetben küldhető be a Regisztrációs Lap postai úton, ha

  • a természetes személy (pl.: tanuló, hallgató) nem rendelkezik Ügyfél kapus regisztrációval;
  • a szervezet tagja, vagy megbízottja küldő oldali, vagy fogadó oldali átmeneti, üzemzavar miatt elektronikus úton nem tudja a regisztrációt elküldeni. (“elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kötelezettségének - üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból - átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget”)

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikusan aláírt kérelem eredetének hitelessége és az adattartalom hitelessége akkor biztosítható, ha a kérelmet e-Ügyintézés kertében, azaz Ügyfélkapun keresztül küldi be, ezért az Ügyfélkapus beküldést javasoljuk.

 

Ha az e-mail cím változatlan, de a cég neve, székhelyének címe megváltozik, be kell-e jelenteni az adatváltozás?

Igen, be kell jelenteni az adatváltozást, amelyhez kérjük, az Adatváltozás bejelentése lapot kitöltve és az elektronikus ügyintézés szabályai szerint beküldeni szíveskedjen.

 

Mit kell tenni, ha a határozott idejű jogosultság alapját képező szerződés valami miatt a lejárati határidő előtt megszűnik?

Az Üzemeltetési Szabályzat III. 2 pontja alapján a Felhasználónak bejelentési kötelezettsége keletkezeik, amennyiben a Felhasználónak az Üzemeltető által biztosított időtartam előtt megszűnik a határozott idejű hozzáférés alapjául szolgáló jogviszonya. A Felhasználót foglalkoztató szerv képviseleti joggal rendelkező vezetője 3 munkanapon belül a honlapon elérhető Megbízási szerződés idő előtti megszűnésének bejelentése című lap kitöltésével és hivatalos elektronikus úton történő megküldésével jelentheti be Üzemeltetőnek a jogalap megszűnését.

 

Hogyan lehet fenntartani a jogosultságot annak lejárata előtt, ha megváltozik az e-mail cím?

Tekintettel arra, hogy az adatokhoz való hozzáférés elektronikus felület elérését e-mail címhez kötött jelszó biztosítja, ezért e-mail cím változás esetén új regisztráció indításával tehető folytonossá az adatokhoz való hozzáférés.

 

Hogyan értelmezendő az e-Ügyintézés a regisztráció során?

A NATéR honlapon tájékozódhat az e-Ügyintézés regisztrációt érintő teendőiről.

 

Meddig kezelik a személyes adatokat?

Elutasított regisztráció estén az elutasítással egyidejűleg megtörténik az adatok törlése.

A sikertelen regisztrációs folyamat megkezdésétől számított 30 nap elteltével a rendszerből törlésre kerülnek a rendszerbe az Igénylő által rögzített adatok.

A lejárt és meg nem újított regisztráció estén a lejárati időt követő 1 év múlva a regisztráció során megadott adatok törlésre kerülnek.

 

Magán személy regisztrálhat-e?

Térítésmentesen biztosítja a Tájékoztatási alrendszer elérését minden érdeklődő számára a 94/2014 (III.21.) a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján az Üzemeltető a NATéR Portálon (http://nater.mbfsz.gov.hu) keresztül, ennek eléréséhez NEM szükséges regisztráció.

A Szakértői alrendszer eléréséhez szükséges csak regisztráció, amely feltételhez kötött. A Korm. rendelet 9. §-a határozza meg azon szervezeteket, amelyek jogosultságot kérhetnek munkavállalóik, hallgatóik, tanulóik számára, valamint a 8. § a megbízás általi hozzáférés feltételeiről rendelkezik.

 

Van-e lehetőség a Regisztrációs lap hiánypótlására?

Igen, Üzemeltető a beérkezést követő 5 munkanapon belül a hiányosan beküldött regisztráció esetén határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Igénylőt. Amennyiben határidőben nem érkezik meg Üzemeltetőhöz a hiánypótlásra a válasz, úgy a regisztrációs kérelem elutasításra kerül, az Igénylő által megadott adatok egyidejű törlése mellett. Hiánypótlási határidő-mulasztás miatti elutasítást követően, új regisztráció indítására van lehetőség.

 

 

magyar