Települési Épületállomány-sérülékenységet becslő modul (TÉS)

A Lechner Nonprofit Kft. által elvégzett kutatás célja volt, hogy módszertanilag megalapozza a NATéR új modulját, az épületállomány-sérülékenységet becslő modult, aminek – a többi döntéstámogató eszközhöz hasonlóan – az a célja, hogy a NATéR információk gyakorlati felhasználását segítse a helyi önkormányzati döntéshozatalban.

A települési épületállomány klímahatásokkal szembeni sérülékenységét a kitettségi, érzékenységi és alkalmazkodóképességi indikátorok együttes vizsgálata teszi lehetővé. A sérülékenységvizsgálatban használt adatok egy része csak a tízezer főnél nagyobb népességű településekre érhető el nyilvánosan (pl. a település lakásállományának jellemzői), de a modul lehetővé teszi, hogy az ennél kisebb települések rögzítsék a saját épületállományukra vonatkozó adatokat (azaz épületállományukat besorolják a módszertan által alkalmazott 17 épülettípusba), amelyek alapján a rendszer – a kitettségi és egyes alkalmazkodóképességi adatokat betöltve – kiszámítja a rögzített módszertan alapján a települési szintű sérülékenységet.

A modul eredményei táblázatos és térképi formában is megtekinthetők, kiexportálhatók. Ez lehetővé teszi az eredmények felhasználását a települési klímastratégia kidolgozása során, de más településfejlesztési és településrendezési tervezés során is. 

 

A Települési Épületűllomány-sérülékenységet becslő modul ide kattintva elérhető a NATéR honlapon keresztül!

magyar