A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerről röviden

Miért van szükség rá?

A napjainkban zajló globális éghajlatváltozás hatásai ma már egyre inkább szembetűnőek Magyarországon is. Földünk felszíne az iparosodás kezdete óta melegszik, nagyrészt az emberi eredetű üvegház gáz kibocsátás miatt. Ennek következményei az egész Földön tapasztalhatóak, de a világ eltérő helyein a tünetek különbözőek. Hazánkban a klímaváltozás miatt számítani kell arra, hogy nő a hőhullámok gyakorisága, csökken a hideg napok száma, hosszabb aszályok, illetve hirtelen felhőszakadások, árvizek válhatnak gyakoribbá, hogy csak a legfontosabb hatásokat említsük. Ezek többsége olyan elkerülhetetlen változás, melyek akkor is bekövetkeznek, ha az üvegház gázok kibocsátását a globális összefogás csökkenteni tudja. A hőmérséklet emelkedés és más változások országunk eltérő területeit különbözőképpen fogják érinteni.

Fontos tehát, hogy hazánk is felkészüljön a várható éghajlatváltozás tovagyűrűző kedvezőtlen következményeihez való alkalmazkodásra. A hosszú távú tervezés eszköze a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, mely 2030-ig, illetve 2050-ig tekint előre és határoz meg cselekvési irányokat. A klímaváltozás azonban nem csak nem csak a szakpolitikákban jelent kihívásokat. Az államigazgatás szereplőinek, önkormányzatoknak, cégvezetőknek, intézményvezetőknek, sőt a családoknak is számolnia kell a hosszú távon jelentkező hatásokkal. A helyi, térségi, országos szintű tervezéshez, a helyes döntések megalapozásához megfelelő minőségű adatokra, információkra van szükségünk. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) ebben fog segítséget nyújtani.

Mi a NATéR?

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) egy olyan többcélú felhasználásra alkalmas adatrendszer, amely objektív információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, rugalmas települési és ágazati döntés-előkészítést, döntéshozást és tervezést. A NATéR közvetlenül támogathatja a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megvalósulását, felülvizsgálatát és értékelését, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) végrehajtását, értékelését.

A rendszer fejlesztésére két körben került sor:

  

 

A rendszer fő elemei:

 1. Térképi megjelenítő rendszer (10*10 km-es pontosságú, több száz réteget tartalmazó rendszer, mely láthatóvá teszi, hogy a különböző éghajlati hatások hogyan érinthetik az ország egyes térségeit)
 2. Adatbázis (GeoDat) mely a modellezésen alapuló számítási eredményeket tartalmazza (kitettség, érzékenység, várható hatás, alkalmazkodóképesség, sérülékenység)
 3. Metaadatbázis, mely az információk közötti eligazodást segíti (egyfajta „adat-térkép” arról, hogy mit, hol találunk)
 4. Dokumentumtár, az eredmények mélyebb értelmezését segítő kutatási jelentések, publikációk, kiadványok gyűjteménye.
 5. Döntéstámogató eszköztár alkalmazkodási szakpolitikai, ágazati, valamint térségi és települési önkormányzati stratégiai tervezés megalapozozásának támogatására.

Jogi alapok

A rendszer létrehozásának törvényi alapját az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény  teremtette meg. A jogszabály 3. §-a értelmében a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részét képező alkalmazkodási stratégiai keretrendszer támogatásául a nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer és az arra épülő területi és ágazati éghajlati sérülékenység-vizsgálatok eredményei szolgálnak. A törvényi felhatalmazás alapján, 2014 márciusában elkészült a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet, valamint 2014 májusában elfogadásra került a NATéR Üzemeltetési Szabályzata is. 

Magyarország nemzeti meteorológiai szolgáltatójáról és a meteorológiai tevékenységről szóló 547/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer üzemeltetési feladatait 2024. január 1-től.

A NATéR-t érintő mindezen jogi alapok összefoglalóan megtekinthetőek ide kattintva

A hasznosítás lehetőségei

Mindezek alapján a NATéR a rendeletben meghatározott keretek között, az adatok felhasználásával készült származtatott mutatók, elemzések és hatástanulmányok alapján információt biztosít az ország éghajlati állapotáról, az éghajlatváltozás és egyéb hosszú távú természeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos stratégiai kockázatok hatásairól, valamint az ezekhez való alkalmazkodási lehetőségekről. A NATéR – kutató, elemző tevékenysége révén rendelkezésekre álló eredmények alapján – információt szolgáltat a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, valamint önkormányzatok számára az ágazati és területi

 • éghajlatpolitikai,
 • energiapolitikai,
 • közlekedési és infrastrukturális,
 • fejlesztéspolitikai,
 • mezőgazdaságot, vidékfejlesztést, erdőgazdálkodást érintő,
 • területi, települési, térségi,
 • közszolgáltatás-szervezési,
 • turisztikai,
 • az egészséggel és életminőséggel kapcsolatos, valamint
 • katasztrófavédelemmel kapcsolatos

tervezéshez.

A NATéR hasznosításának célcsoportjai:

 • döntéshozók, döntés-előkészítők;
 • gazdaság- és infrastruktúra-fejlesztés, beruházások, területhasználat;
 • tudományos kutatás;
 • közvélemény, tájékoztatás.

 

Jelen portál Izland, Liechtenstein és Norvégia EGT-támogatásokon és a REC-en keresztül nyújtott anyagi hozzájárulásával valósult meg. A portál tartalmáért a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felelős.

 

magyar