A NATéR létrehozását célzó EGT-támogatású projekt

A projekt megvalósítója és futamideje

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2013-ban a rendszer létrehozására támogatást nyert az Európai Gazdasági Térség (EGT) Támogatási Alaptól. A NATéR projekt az EGT Támogatási Alap által finanszírozott Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program egyik fő eleme. E program alapkezelője a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC). A Program munkáját a Norvég Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB) segíti.

Az EEA-C11-1, Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) létrehozása projekt kivitelezése 2013. szeptember 24-től 2016. április 30-áig tartott, az MBFSZ jogelődjében, az MFGI-ben. A megvalósításért az MFGI önálló szervezeti egysége, a Nemzeti Alkalmazkodási Központja (NAK) felelt.

A NATéR adatrétegeit az MFGI és az EGT Alap által támogatott Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program társprojektjei készítették:

 • EEA-C12-11, Hosszútávú társadalmi és gazdasági előrejelzések Magyarországra
 • EEA-C12-12, A NATéR kiterjesztése az agrárszektorra (AGRATeR)
 • EEA C12-13, A klímaváltozás okozta sérülékenység vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra (KRITéR)
 • EEA-C13-10, A sugárzási kényszer változásán alapuló új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medence térségére

A társprojektekről további információt itt talál.

Célok

A NATéR Projekt általános célja egy multifunkciós térinformatikai rendszer kifejlesztése volt, amely elősegíti az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon.

A Projekt három konkrét célja:

 • Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos döntéseket támogatni egy olyan többcélú, felhasználóbarát térinformatikai rendszer létrehozásával és működtetésével, amely más adatbázisokból származó, feldolgozott adatokon alapul. A szerteágazó adatrendszeren való tájékozódást elősegítő, az adatrendszer egyes elemeihez való hozzáférést biztosító, INSPIRE előírásoknak megfelelő metadatbázis is létrejött a projekt eredményeként.
 • Az éghajlatváltozás területi hatáselemzését, és az ehhez kapcsolódó adaptációs módszereket szolgáló adatgyűjtés, feldolgozás, klímamodellezés, elemzés és sérülékenységvizsgálat módszertanát kívánta továbbfejleszteni, a Nemzeti Téradat Infrastruktúrába illeszkedően.
 • Internetes alapú, klímapolitikai információs csomópontot alakított ki. A származtatott és feldolgozott adatokon keresztül minden érdeklődő érintett számára lehetővé teszi a megbízható, objektív információkhoz való hozzájutást az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást érintő és azt befolyásoló szakpolitikai területekről.

A megvalósult eredményeket jelen portálon találja: a NATéR térképszervert, az adatbázist, és a metaadatbázist. Beszámolunk kommunikációs tevékenységünkről (események, cikkek), de letölthetőek a projekt keretében készült tanulmányok, kiadványok is.

A Projekt támogatója

A NATéR projekt az Európai Gazdasági Térség (EGT) Támogatási Alap által finanszírozott Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz program egyik fő eleme. A NATéR projekt teljes elszámolható költségvetése 1.623.074 EUR, melynek 95%-át (legfeljebb 1.541.920 EUR-t) az EGT Támogatási Alap, a fennmaradó 5%-ot az MFGI biztosította.

Az EGT Támogatási Alapot Izland, Lichtenstein és Norvégia hozta létre. A támogatási rendszer a 2016-ig tartó időszakban 15 EU-tagállamot érint, köztük Magyarországot is. A teljes keret kb. 97%-át Norvégia biztosítja. A program keretében, 2011 októberében aláírt egyetértési megállapodás szerint, Magyarország számára 153 millió eurós keretösszeg áll rendelkezésre, amely 12 program megvalósítását segíti. A legjelentősebb forrás a környezetvédelem, a kutatás-fejlesztés és a civil szervezetek kapacitásfejlesztésének területére jut.

Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program céljai, hogy

 • az éghajlatváltozás Magyarországra gyakorolt hatásainak és az ország sérülékenységének megértését segítse;
 • a klímaváltozással szembeni helyi ellenállóképesség javítását szolgáló tevékenységeket ösztönözze;
 • az éghajlatváltozás várható hatásaira felhívja a figyelmet; és
 • bemutassa olyan, az éghajlatváltozás hatásait csökkentő projektek tapasztalatait, amelyek ismételhetőek és jó például szolgálhatnak másoknak is.

A program 2013 júniusában került jóváhagyásra. Alapkezelője a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC). A megvalósítást a Norvég Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB) segíti.

Az EGT és Norvég Alap által Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárul a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez a donor országok és a kedvezményezett országok között. E három állam szorosan együttműködik az EU-val az Európai Gazdasági Térségről (EGT-ről) szóló Egyezmény alapján.

A 2009-2014-es időszakra az EGT Alap és Norvég Alap kerete 1,79 millió Euro. A teljes összeg 97%-át Norvégia biztosítja. Támogatások nyújthatók civil szervezeteknek, kutató és akadémiai intézeteknek, valamint a köz- és magánszektornak az EU 12 új tagállamában, továbbá Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban. A programok keretében széleskörű együttműködés valósul meg a donorállamokban működő szervezetekkel. A tevékenységeket 2016-ig lehet megvalósítani.

A támogatás a következő kulcsterületekre irányul: környezetvédelem és éghajlatváltozás, kutatás és ösztöndíjak, civil szektor, egészségügy és gyermekek, nemek közötti egyenlőség, méltányosság és kulturális örökség.


További információk a fent említett támogatási programokról:

eeagrants.org

norvegalap.hu

magyar