Gyakran ismételt kérdések - GYIK

Magánszemély regisztrálhat-e?

Térítésmentesen biztosítja a Tájékoztatási alrendszer elérését minden érdeklődő számára a 94/2014 (III.21.) a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján az Üzemeltető a NATéR Portálon (http://nater.mbfsz.gov.hu) keresztül, ennek eléréséhez NEM szükséges regisztráció.

Szakértői alrendszer eléréséhez szükséges csak regisztráció, amely feltételhez kötött. A Korm. rendelet 9. §-a határozza meg azon szervezeteket, amelyek jogosultságot kérhetnek munkavállalóik, hallgatóik, tanulóik számára, valamint a 8. § a megbízás általi hozzáférés feltételeiről rendelkezik.

 

Mely civil szervezetek regisztrálhatnak?

94/2014 (III.21) Korm. rendelet 9.§ 2 bekezdés 22. pontja kimondja, hogy a NATéR szolgáltatásaihoz a NATéR-ben történő előzetes regisztrációt követően közvetlen hozzáférés illeti meg „ a civil szervezetek országos, regionális, megyei szinten létrehozott egyeztető fórumának tagjait”. civil szervezetnek kell igazolnia a Regisztrációs lap megküldése során csatolt dokumentummal, hogy mely országos, regionális, megyei szintű egyeztető fórum tagja.

 

Olyan szervezet is regisztrálhat, amely nem kerül meghatározásra a Rendeletben?

Igen, van rá lehetőség egyedi eljárás keretében. Azon szervezetek esetén, amelyek a Rendelet 8. és 9. §-a szerint nem jogosultak a térítésmentes regisztrációra, a hozzáférést az Üzemeltető külön szabályozza. Jelenleg ezen egyedi eljárás a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Szakmai Tagozat tagjai számára érhető el. Kérjük, amennyiben a fenti intézmény tagja, regisztrációs igényét írásban jelezze az info.nagis@met.hu e-mail címen.

 

Beküldhető-e postai úton a Regisztrációs Lap?

Abban az esetben küldhető be a Regisztrációs Lap postai úton, ha a természetes személy, a szervezet tagja, vagy megbízottja elektronikus levél (e-mail) kézbesítés lehetőséggel nem rendelkezik.

 

Alkalmazható az e-Ügyintézés a regisztráció során?

Jelenleg nem lehetséges az e-Ügyintézés a regisztrációval kapcsolatban. Elektronikus levelezés útján, az info.nagis@met.hu e-mail címre küldhetők be a regisztrációval kapcsolatos dokumentumok.

Van-e lehetőség a Regisztrációs lap hiánypótlására?

Igen, Üzemeltető a beérkezést követő 5 munkanapon belül a hiányosan beküldött regisztráció esetén határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Igénylőt. Amennyiben határidőben nem érkezik meg Üzemeltetőhöz a hiánypótlásra a válasz, úgy a regisztrációs kérelem elutasításra kerül, az Igénylő által megadott adatok egyidejű törlése mellett. Hiánypótlási határidő-mulasztás miatti elutasítást követően, új regisztráció indítására van lehetőség.

 

Ha az e-mail cím változatlan, de a cég neve, székhelyének címe megváltozik, be kell-e jelenteni az adatváltozás?

Igen, be kell jelenteni az adatváltozást, amelyhez kérjük, az Adatváltozás bejelentése lapot kitöltve és az elektronikus ügyintézés szabályai szerint beküldeni szíveskedjen.

 

Mit kell tenni, ha a határozott idejű jogosultság alapját képező szerződés valami miatt a lejárati határidő előtt megszűnik?

Az Üzemeltetési Szabályzat III. 2 pontja alapján a Felhasználónak bejelentési kötelezettsége keletkezeik, amennyiben a Felhasználónak az Üzemeltető által biztosított időtartam előtt megszűnik a határozott idejű hozzáférés alapjául szolgáló jogviszonya. A Felhasználót foglalkoztató szerv képviseleti joggal rendelkező vezetője 3 munkanapon belül a honlapon elérhető Megbízási szerződés idő előtti megszűnésének bejelentése című lap kitöltésével és hivatalos elektronikus úton történő megküldésével jelentheti be Üzemeltetőnek a jogalap megszűnését.

 

Hogyan lehet fenntartani a jogosultságot annak lejárata előtt, ha megváltozik az e-mail cím?

Tekintettel arra, hogy az adatokhoz való hozzáférés elektronikus felület elérését e-mail címhez kötött jelszó biztosítja, ezért e-mail cím változás esetén új regisztráció indításával tehető folytonossá az adatokhoz való hozzáférés.

 

Hogyan lehet regisztrálni a NATéR szakértői moduljaiba?

A "NATéR továbbfejlesztése" projekt során kidolgozásra került döntéshozást támogató modulokhoz (TAB, VIR, ÖDE, valamint utóbbi részeként a TÉS) - azok eltérő célcsoportja miatt - külön regisztráció szükséges. A regisztrációt  kérelem beküldésével lehet kezdeményezni, az ehhez szükséges mintadokumentumot - modultól függően -  a NATéR Üzemeltetési Szabályzatának 2. (TAB, ÖDE TÉS), illetve 3. (VIR) melléklete tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy csak olyan e-mail címmel lehet regisztrálni az új modulokba, amely e-mail címhez tartozó NATéR regisztráció aktív, továbbá, hogy az új modulokhoz tartozó regisztráció érvényességi ideje megegyezik annak a NATéR regisztrációnak az érvényességi idejével, amelyhez az előbbi kapcsolva lett.

Az egyes rendszerekbe történő regisztrációról részletesebb információ található az "Útmutatók a NATéR használatához" dokumentumokban.

 

Személyes adatok védelme

Sikeres regisztráció esetén a személyes adatokat az Üzemeltető a 94/2014 (III.21) Korm. rendeletben meghatározott ideig, a jogosultság megszűnését követő 1 évig kezeli. Amennyiben a regisztrációs folyamatot a felhasználó megkezdi, de azt bármely okból nem fejezi be, a személyes adatok a regisztrációs kérelem elutasításáról szóló döntés megküldésével egyidejűleg, de legkésőbb a sikertelen regisztrációs folyamat megkezdésétől számított 30 nap elteltével a rendszerből törlésre kerülnek.

 

 

 

 

 

 

magyar