Sikerrel zárult a „Településvezetői Éghajlati Akadémia” c. rendezvénysorozatunk!

Nagy érdeklődés mellett és – az elégedettségi kérdőívek visszajelzése alapján – sikerrel zárult a KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 azonosítószámú, „Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) továbbfejlesztése” keretében megrendezésre kerülő Településvezetői Éghajlati Akadémia” (TÉA) c. rendezvénysorozat.

A településvezetők, az önkormányzatoknál tervezési feladatot ellátó munkatársak és a közreműködő (ágazati) szakértők számára szóló rendezvénysorozat kifejezett célja a NATéR eredmények bemutatása révén az önkormányzatok felkészítése volt az éghajlati alkalmazkodással kapcsolatos szempontok beépítésére a települési szintű stratégiai tervezés, szabályozás és településüzemeltetés tevékenységeibe.

A „Településvezetői Éghajlati Akadémia” keretében hat rendezvényre került sor országszerte: egy konferenciára, két képzési workshop-ra és három roadshow-ra. Ezek rövid beszámolói alább olvashatók.

„Településvezetői Éghajlati Akadémia” c. konferencia

2019. szeptember 19-én, Budapesten került sor a „Településvezetői Éghajlati Akadémia” címet viselő konferenciára. A rendezvény célja az volt, hogy a KEHOP-1.2.1 – „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” felhívásra pályázatot beadott települések vezetői és klímastratégia készítésében részt vevő munkatársai átfogó képet kapjanak az éghajlatváltozás helyzetéről, a hazai klímapolitika aktualitásairól és tervezett irányairól, tájékozódjanak a településeket leginkább érintő éghajlatvédelmi kihívásokról, az azokra adható lehetséges válaszokról. A konferencia során ismertetésre került a klímastratégiák kidolgozását szolgáló módszertan, a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) szerepe a települési és ágazati döntés-előkészítésben, valamint a résztvevők gyakorlati jó példákat ismerhettek meg a települési klímastratégiai tervezés és végrehajtás folyamatáról és alkalmazkodási jó gyakorlatokról. A nap programját előadói panelbeszélgetés zárta, amelynek témája a NATéR alkalmazásának lehetőségei voltak az önkormányzati klímavédelmi feladatok végrehajtásában.

A konferencia programja INNEN letölthető.


 

„A NATéR használata a települési klímastratégiák kidolgozásában” c. képzési workshop-ok

2019. június 28-án Budapesten, 2019. október 3-án pedig Szekszárdon került sor egy-egy képzési workshop-ra. Ezek célja az volt, hogy a résztvevő települési önkormányzatoknál tervezési feladatot ellátó munkatársak és közreműködő szakértők részletes és széleskörű információhoz jussanak a települési klímastratégiák és más fejlesztési dokumentumok kidolgozását támogató elérhető módszertanról, eszközökről (NATéR döntéstámogató moduljai), amelyek segítségével megfelelően tudnak reflektálni és alkalmazkodni a településüket érintő, már jelentkező és várható éghajlatváltozási hatásokhoz. Az elméleti ismeretek mellett a workshopok-on résztvevők gyakorlatban is kipróbálhatták és egy komplex gyakorlati feladat keretében gyakorolhatták a NATéR használatát, amelyet munkájuk során a települési klímavédelemi tervezési, jogalkotási, alkalmazkodási feladatok végrehajtásában tudnak majd hasznosítani.

A workshop-ok programjai letölthetők itt: Budapest, Szekszárd


Képzési workshop, Budapest, 2019. június 28.


Képzési workshop, Szekszárd, 2019. október 03.

 

„Éghajlatvédelmi célú stratégiaalkotás kihívásai és lehetséges megoldások, valamint a NATéR bemutatása” c. roadshow-k

2019. szeptember 11-én Kecskeméten, 2019. szeptember 18-án Debrecenben, 2019. szeptember 25-én pedig Zalaegerszegen került sor a TÉA rendezvénysorozat keretében megrendezett roadshow-k egy-egy állomására, amelyeknek a megyei önkormányzatok adtak helyet. A rendezvények célja az volt, hogy a megyei klímaplatformok tagjai, az adott megyében SECAP-ot kidolgozó, valamint a KEHOP-1.2.1 felhívásra klímastratégiát beadó települések informálódjanak a megyei stratégián keresztül a főbb éghajlatvédelmi kihívásokról és megoldásokról, valamint megismerjék a NATéR szerepét, annak legújabb fejlesztéseit és felhasználói tapasztalatait a klímavédelemi tervezési, jogalkotási, alkalmazkodási feladatok végrehajtásában. A roadshow-k során külön előadás foglalkozott továbbá a NATéR lehetséges szerepével a fenntarthatóságra nevelés és a klímatudatos szemléletformálás terén is.

A roadshow-k programjai letölthetők itt: Kecskemét, Debrecen, Zalaegerszeg


I. Roadshow, Kecskemét, Bács-Kiskun megye, 2019.szerptember 11.


II. Roadshow, Debrecen, Hajdú-Bihar megye, 2019. szeptember 18.


III. Roadshow, Zalaegerszeg, Zala megye, 2019. szeptember 25.

magyar