Publikációk

Térinformatika

 • Orosz László, Simó Benedek, Kovács Tamás, Sipos Attila, Popovics István: A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer téradat kezelése. Remote Sens. 2016, 6(2), 443-447; Published: 03 May 2016
 • Sőrés László: A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer metaadat kezelése. Remote Sens. 2016, 6(1), 438-442; Published: 03 May 2016
 • Halupka Gábor, Orosz László: A sekélyfúrási adatok beillesztése a NATéR adatbázisba. Földrajzi közlemények. [Megjelenés 2016-ban]

 

Sekély felszín alatti vizek

 • Kovács Attila - Marton Annamária - Tóth György - Szőcs Teodóra: A sekély felszín alatti vizek klíma-érzékenységének országos léptékű kvantitatív vizsgálata. Hidrológiai közlöny, ISSN 0018-1323 , 2015. (95. évf.) 4. sz. 5-17. old.
 • Attila Kovács, Annamária Marton, György Tóth and Teodóra Szőcs: Climate change impact on shallow groundwater conditions in Hungary: Conclusions from a regional modelling study. Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-7615, 2016. EGU General Assembly 2016.

 

Ivóvízbázisok

 • Pál Selmeczi, Ágnes Rotárné Szalkai, and Emese Homolya: Application of geographic information systems in the field of strategic planning in climate politics via the example of drinking water service. Geophysical Research Abstracts. Vol. 18, EGU2016-7554, 2016. EGU General Assembly 2016.
 • Pál Selmeczi, Emese Homolya, and Ágnes Rotárné Szalkai: Climate vulnerability of drinking water supplies. Geophysical Research Abstracts. Vol. 18, EGU2016-7500, 2016. EGU General Assembly 2016.
 • Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál: Ivóvízbázisok klíma-sérülékenysége. Hidrológiai Közlöny. [Megjelenés 2016-ban]

 

Villámárvíz

 • Turczi Gábor, Homolya Emese, Mattányi Zsolt: A magyarországi villámárvíz veszélyeztetettség elemzése a NATéR projekt keretében. Földrajzi közlemények [Megjelenés 2016-ban]

 

Természetes élőhelyek

 • Lepesi Nikolett, Botta-Dukát Zoltán, Somodi Imelda: Prediktív modellek valószínűségi becsléseinek binarizálási lehetőségei a NATéR elemzések megalapozására. In: Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. A Budapesten 2015. május 21-23. között megrendezett VI. Magyar Tájökológiai Konferencia előadásainak kivonatai. Szerkesztette: Horváth Gergely. ISBN 978-963-284-779-5
 • Bede-Fazekas Ákos, Czúcz Bálint, Somodi Imelda: Finom felbontású ökológiai adatbázis létrehozása a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) számára. In: Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. A Budapesten 2015. május 21-23. között megrendezett VI. Magyar Tájökológiai Konferencia előadásainak kivonatai. Szerkesztette: Horváth Gergely. ISBN 978-963-284-779-5
 • Lepesi Nikolett, Botta-Dukát Zoltán, Somodi Imelda: Prediktív ökológiai modellek valószínűségi becsléseinek binarizációs stratégiái a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) számára. In: X. Magyar Ökológus Kongresszus. Pannon Egyetem, Veszprém. 2015. augusztus 12­14. Konferenciakötet.
 • Bede-Fazekas Ákos, Somodi Imelda: Éghajlati adatok statisztikai leskálázása a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) keretében megvalósuló ökológiai modell számára. In: X. Magyar Ökológus Kongresszus. Pannon Egyetem, Veszprém. 2015. augusztus 12­14. Konferenciakötet.
 • Ákos Bede-Fazekas, Bálint Czúcz, Imelda Somodi: Development of fine-scale ecological database for the National Adaptation Geoinformatic System (NAGIS), Hungary. Poster H-01 (young scientist). Session: Data sources for broad-scale vegetation studies. In: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. 19–24 July 2015, Brno, Czech Republic. Abstracts. Edited by Milan Chytrý, David Zelený & Eva Hettenbergerová. Masaryk University, Brno, 2015.
 • Nikolett Lepesi, Zoltán Botta-Dukát, Imelda Somodi: Binarization options of probabilistic predictions of Predictive Vegetation Models (PVMs) for NAGIS. Poster with lightning talk N-03. Session: Vegetation in macroecological modelling. In: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. 19–24 July 2015, Brno, Czech Republic. Abstracts. Edited by Milan Chytrý, David Zelený & Eva Hettenbergerová. Masaryk University, Brno, 2015.

 

magyar