NATéR 2 Projekt - kutatási jelentések, tanulmányok

Agrár tanulmányok

Belterületi vízrendezés

Épületállomány sérülékenysége

Felszínalatti vizek

Földtani veszélyforrások

Ívóvízbázis

Klimatológia kiterjesztés

Kritikus infrastruktúrák éghajlati szempontú értékelése

Önkormányzatok klímatudatossága

Társadalomtudományi tanulmányok

Turisztikai tanulmányok

 

magyar