NATéR 2 Projekt - kutatási jelentések, tanulmányok

Agrár tanulmányok

Belterületi vízrendezés

Épületállomány sérülékenysége

Felszínalatti vizek

Földtani veszélyforrások

  • A földtani veszélyforrások éghajlatvédelmi szempontú értékelése. Készítette a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 azonosítószámú „NATÉR továbbfejlesztése” projekt keretében. 2019. február

Ívóvízbázis

Klimatológia kiterjesztés

Kritikus infrastruktúrák éghajlati szempontú értékelése

Önkormányzatok klímatudatossága

Társadalomtudományi tanulmányok

Turisztikai tanulmányok

 

magyar